בית

0

תאוריות מנהיגות

תיאוריית נתיב המטרה תיאוריית המנהיגות Path-Goal מגדירה שאחריות המנהיג היא להגביר את המוטיבציה של הכפיפים על ידי הבהרת התנהגויות הדרושות להשלמת המשימות ואת התגמולים התיאוריה מבוססת על תיאוריות מוטיבציה להגדרת מטרה להשגה ותיאוריית הציפיות (Expectancy) העלאת התגמולים הבהרת היעדים מנהיג לומד מה הצרכים של הכפיף מנהיג מגדיר מה על הכפיפים לעשות על מנת להשיג את המטרה מנהיג מתאים את הצרכים של הכפיפים אם המטרות הושגו מנהיג מבהיר מה תפקיד הכפיף מנהיג מעלה את הערך של המטרה עבור הכפיפים לכפיף יש יותר אינפורמציה וביטחון מה לעשות מכאן, המונהגים מראים מוטיבציה והשקעה מוגברת שמביא לתוצאות ותפוקות ארגוניות מושגות מצב התנהגות של המנהיג השפעה במונהגים תוצאה מונהגים חסרי ביטחון עצמי תומכות מגביר ביטחון להשגת מטרה הגברת המאמצים: שיפור בשביעות רצון ובביצוע אי בהירות בתפקיד מנחה מבהיר דרך התגמול תפקיד ללא אתגר או עניין מכוונת תוצאות קובע ומעודד הישגים גבוהים תגמול לא מתאים משתתף מבהיר הצרכים של המונהגים כדי לשנות את התגמול אישיות ומנהיגות: מנהיג הוא בן אדם – לכל בן אדם יש אישיות -…

0

מנהיגות

מנהיגות, מהי? מנהיגות היא יחסי השפעה בין מנהיגים למונהגים, המכוונים להשגת מטרותיהם המשותפות באמצעות שינויים ותוצאות. Rost, 1993,2000 מנהיגות כרוכה בהשפעה: מתרחשת בין בני אדם האנשים המעורבים רוצים שינוי משמעותי. השינוי מייצג מטרה משותפת של המנהיגים והמונהגים. השפעה – שהיחסים בין אנשים היא אקטיבית. השפעה היא רב כיוונית, והיא לא ניכפת. הדדיות – המנהיגים משפיעים על המונהגים שלהם, ולהפך. פרדיגמה היא אוסף דפוסי מחשבה משותפים מהייצגים צורת חשיבה יסודית על הדרך בה אנו תופסים ומבינים את העולם. לכל אדם יש את ההסתכלות שלו, שלעיתים היא לא אישית לחלוטין. הפרדיגמה הישנה של מנהיגות התייחסה אל המנהיג כגיבור, שולט, התאפיינה ביציבות, תחרותיות וכו'. הפרדיגמה החדשה מדברת על דינמיות, העצמה, ענווה וכו'. מנהיגות – יחסי השפעה בין מנהיגים למונהגים, המכוונים להשגת מטרותיהם המשותפות באמצעות שינויים ותוצאות. פרדיגמה – דפוסי חשיבה משותפים המייצגים צורת חשיבה יסודית על הדרך בה אנו תופסים ומבינים את העולם. על המנהיג להסתגל למציאות, כיוון שהיא כל הזמן משתנה. אם אין לו את היכולת הזו, הוא מפסיד את היכולת…